អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររយៈពេល៤ឆ្នាំ

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា ជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ (របស់រដ្ឋ) និងបានទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំពីគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា (ACC) ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពី សម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត បួរ គ្រី សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ នៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានការឧត្ថម្ភថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាផ្តល់អាហារូបករណ៍១០០% ដល់សមណសិស្ស សិស្ស សមណនិស្សិត និស្សិត សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើឯកទេសដូចខាងក្រោម៖
ក. ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាសាសនា និងនីតិសាស្រ្ត
    ១. ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា
    ២. នីតិសាស្រ្ត
ខ. ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ និងអក្សរសាស្រ្ត
    ១. អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ
    ២. វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
    ៣. គ្រប់គ្រងទូទៅ
គ. ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មានវិទ្យា
    ១. វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
ឃ. ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យបាលីសំស្រ្កឹត និងភាសាបរទេស
    ១. ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការបង្រៀន / អប់រំភាសាអង់គ្លេស

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ៥០% សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សិក្សារយៈពេល២ឆ្នាំ

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ៥០% សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ លើឯកទេសដូចខាងក្រោម៖
    ១. រដ្ឋបាលសាធារណៈ        
    ២. នីតិឯកជន
    ៣. អប់រំភាសាអង់គ្លេស        
    ៤. គ្រប់គ្រងទូទៅ
    ៥. វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ        
    ៦. ទស្សនវិជ្ជា
    ៧. អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ        
    ៨. វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន